کنترل ترافیک

ربات پلیس

احراز هویت

او سی آر

مرکز تماس هوشمند

ربات بیمه

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره هارا

team member

دکتر هادی عاشری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
team member

دکتر رشاد حسینی

نایب رییس هیات مدیره
team member

مهندس مجید میری

رییس هیات مدیره
team member

مهندس احمد رائیجی

عضو هیات مدیره